23 พ.ค. 2561
5,680 ครั้ง

แจงคำสั่งรพ.รัฐ "เลี่ยงจ้างคนนอกงบ" ไม่กระทบพนง.สาธารณสุข หมดสัญญาก็จ้างใหม่ได้

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงกรณีที่กรมได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังในการยกเลิกการจ้างพนักงาน หรือ ลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณว่า
 
(คลิปข่าวจากรายการ 23 พ.ค.61)
 
ปัจจุบันหน่วยงานราชการมีเงินนอกงบประมาณที่ส่วนราชการเองมีอยู่โดยไม่ได้นำส่งคลัง ตามที่มีระเบียบรองรับสามารถนำเงินดังกล่าวมาจ้างพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดได้ แต่ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องการให้มีการจัดระเบียบการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราวและการใช้เงินนอกงบประมาณเพื่อจ้างพนักงานดังกล่าวให้เหมาะสมมากขึ้น กรมบัญชีกลางจึงได้ออกประกาศดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการกับกระทรวงสาธารณสุขก่อน แต่ยืนยันไม่ได้มีการยกเลิกสัญญาจ้างรายปีที่มีอยู่ในปัจจุบันของพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว แต่หากเมื่อหมดสัญญาก็จะมีการวางแผนของวงเงินนอกงบประมาณเพื่อจัดจ้างพนักงานใหม่ได้ ซึ่งกระแสที่ออกมาเกิดจากความเข้าใจผิดและการสื่อสารที่ไม่ตรงกันเท่านั้น
 
ทั้งนี้หากในอนาคตทุกหน่วยงานราชการมีการดำเนินการตามระเบียบเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุข จะทำให้สามารถรู้ได้ว่ามีพนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานภาครัฐมีจำนวนเท่าไร และจะบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมอย่างไร และเงินนอกงบประมาณในปีต่อไปๆ มีเท่าไร โดยหลังจากนี้จะใช้ประกาศนี้กับหน่วยงานราชการอื่นด้วย เพื่อให้เกิดการจัดระเบียบได้ง่ายขึ้น 
 
สำหรับการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ปัจจุบันมีเงินจากระเบียบเงินบำรุงที่สามารถนำมาใช้จ่ายให้กับค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างและพนักงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ ซึ่งปกติต้องส่งเรื่องและจำนวนเงินนอกงบประมาณที่จะใช้ให้กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติเป็นรายปี หรือ 4 ปี แล้วแต่สัญญาการจ้างงาน ซึ่งในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งแผนมาแล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 
 
อย่างไรก็ตามในอนาคต ในพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ จะมีการจัดระเบียบเรื่องการใช้เงินนอกงบประมาณที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งหากดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว พบว่ามีเงินนอกงบประมาณส่วนที่เหลือที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ก็จะให้นำเงินส่งคืนคลังต่อไป 
 
ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขยอมรับว่าการเผยแพร่ประกาศนี้ออกไปทำให้เกิดความสับสนได้ แต่เมื่อมีการชี้แจงก็เกิดความชัดเจนมากขึ้น โดยยืนยันไม่กระทบกับอัตราการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราวที่มีอยู่อย่างแน่นอน รวมถึง แพทย์ชนบทและกลุ่มแพทย์ที่จะไม่ได้รับผลกระทบกับระเบียบที่ออกมาแต่อย่างใด 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง