10 ก.ย. 2556
2,568 ครั้ง

ครม.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ตามข้อเสนอ กนย.

ที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เสนอ ขณะที่กระทรวงคมนาคมรายงานความเสียหายจากจากชุมนุม 10 วัน สูญ 3 พันล้านบาท

 

ร้อยโทหญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมครม.วันนี้เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางทั้ง 5 ข้อ โดยอนุมัติวงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาทใช้ดำเนินการตามมาตรการทั้งหมด และให้เร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินชดเชยให้ถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุดหลังจากมีการลงทะเบียนเกษตรกรแล้วเสร็จ

 

ขณะที่นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า กระทรวงคมนาคมได้รายงานความเสียหายจากการชุมนุมปิดถนนและเส้นทางรถไฟซึ่งทำให้การขนส่งหยุดชะงัก เฉลี่ยวันละ 300 ล้านบาทรวมทั้งหมด 3 พันล้านบาท ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฯรายงานผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 5 จังหวัดรวม 475 ล้านบาท โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบสูงสุดจำนวน 158ล้านบาท

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง