11 ก.พ. 2557
4,540 ครั้ง

สทศ.ประกาศผลสอบ7วิชาสามัญ ชี้คะแนนเฉลี่ยภาษาไทยสูงสุด คณิตน้อยสุด

 

สทศ. ประกาศผลทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 54.35  คณิตศาสตร์น้อยสุด 25.39

 

 

นายสัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่าขณะนี้ได้ประกาศผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิมที่จะประกาศในวันนี้ โดยผลคะแนนดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในระบบรับตรง ในสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้เกณฑ์คะแนนนี้

 

 

โดยคะแนนการทดสอบอยู่ระหว่าง 25-39-54.35 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยวิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วิชาภาษาไทย 54.35 รองลงมา คือ สังคมศึกษา 39.42 ภาษาอังกฤษ 31.05 ชีววิทยา 28.56 ฟิสิกส์ 28.29 เคมี 27.66 และคณิตศาสตร์ 25.39 โดยวิชาที่นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีอยู่ 3 วิชา ประกอบด้วยคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี

 

 

ทั้งนี้ผู้ที่สอบสามารถขอยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 ก.พ.นี้ เวลา 9.00-16.30 ณ สทศ. หรือทางไปรษณีย์ 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง