05 ก.ย. 2560
3,348 ครั้ง

ครม. มีมติ ตั้ง 'มานัส ทารัตน์ใจ' จากอธิบดีกรมศาสนา เป็น ผอ.สำนักพุทธฯ คนใหม่

 ที่ประชุม ครม. มีมติ ตั้งนายมานัส ทารัตน์ใจ เป็น ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนใหม่ ข้ามห้วยจาก กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 
ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตั้งผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ ผอ.พศ. คนใหม่ คือ นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ตามที่นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายยินยอมตกลงย้ายโอนข้าราชการคนดังกล่าวแล้ว และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบด้วย ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง