25 ส.ค. 2560
7,523 ครั้ง

PTTGC จับมือ Sanyo Chemical และ Toyota Tsucho ลงนามสัญญาร่วมทุนจัดตั้งบริษัท GC Polyols

              นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ Mr. Takao Endo, (ซ้าย) President, Sanyo Chemical Industries., Ltd., (SCI) และ Mr. Kazuyuki Urata, (ขวา) Executive Officer, Deputy Chief Division Officer of Chemicals & Electronics Division, Toyota Tsusho Corporation (TTC) ในโครงการ Polyols & PU System ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท GC Polyols เพื่อลงทุนโครงการผลิตโพลีอีเทอร์ โพลิออล กำลังการผลิต 130,000 ตันต่อปี และ PU Systems กำลังการผลิต 20,000 ตันต่อปี ตั้งอยู่ในนิคมเหมราชตะวันออก จังหวัดระยอง พื้นที่การลงทุนภายในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor- EEC) เริ่มการก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2560 คาดว่าจะผลิตเชิงพาณิชย์ได้ประมาณปี 2563  

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง