23 ส.ค. 2560
4,932 ครั้ง

PTTGC คว้ารางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม The Prime Minister's Industry Award 2017 และบริษัทในกลุ่ม รับ 3 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2560

        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  CEO รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล จาก PTTGC สาขา 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง  ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจสูงสุด ในความมุ่งมั่นตั้งใจ และพัฒนาธุรกิจไปสู่ระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
         นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม PTTGC ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นอีก 3 รางวัล  ได้แก่
 
• TOCGC  โดย คุณพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย และคุณภารนัย ไวทยะเสวี ผู้จัดการฝ่าย Production Planning and Sale & Marketing -  EO-Based Performance รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์   
 GGC โดย คุณจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
        งานรับรางวัล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2560  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง