18 ส.ค. 2560
4,193 ครั้ง

ชี้ทางรวย..นอกจากหวยก็ไลน์! เพียงส่งหลักฐานแจ้งคนทำผิดกม.ในกทม. รับทรัพย์ค่านำจับแล้วหลายราย!

 
หลังจากพลตำรวจโทอำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการให้รางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้แจ้ง กรณีพบเห็นผู้กระทำผิด พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 หากประชาชนพบเห็นผู้กระทำความผิดตามระเบียบซึ่งครอบคลุมถึงการจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า การทิ้งขยะในแม่น้ำ คู คลองและพื้นที่สาธารณะ หาบเร่-แผงลอย การลักลอบติดป้ายโฆษณาอย่างผิดกฎหมาย ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อให้สำนักเทศกิจประสานงานกับสำนักงานพื้นที่เพื่อดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครฉบับใหม่นั้น
 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ แจ้งว่า สำนักเทศกิจได้สรุปผลดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครดังกล่าว ซึ่งสำนักเทศกิจเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15-17 สิงหาคมที่ผ่านมา พบว่าประชาชนสนใจร้องเรียนผ่านแอพลิเคชันไลน์ @ebn6703w เป็นจำนวนถึง 4,600 ราย และมีการสนทนา แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนต่างๆ ประมาณ​ 500 ราย
 
นายศุภกฤตกล่าวอีกว่า ขณะนี้มีการปรับและจ่ายเงินรางวัลนำจับให้แก่ผู้แจ้งแล้วทั้งหมด 5 ราย ได้แก่ เขตธนบุรี ปรับ 500 บาท เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ปรับ 500 บาท เขตภาษีเจริญ ปรับ 1,000 บาท และเขตบางรัก จำนวน 2 ราย ปรับรายละ 500 บาท และอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้กระทำความผิดอีกจำนวน 14 ราย ส่วนกรณีที่มีผู้แจ้งร้องเรียนมาในพื้นที่แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่พบตามที่แจ้ง ส่วนนี้จะประสานเรื่องกับกรมการขนส่ง เพื่อสอบถามข้อมูลเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ เพื่อทำหนังสือประสานให้มาเสียค่าปรับที่เขตและจะแจ้งเรื่องไปยังผู้แจ้งให้มารับเงินค่าปรับ และเมื่อแจ้งเรื่องเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว อยากให้แจ้งชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ที่พบเห็นและเบอร์เพื่อให้สำนักเทศกิจติดต่อกับผู้แจ้งได้และจับผู้กระทำผิดได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ที่จะขอรับเงินค่าปรับแต่อย่างใด เพียงแจ้งเพื่อให้กทม.มีความเป็นระเบียบยิ่งขึ้น
 
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดดังกล่าวสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที ผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ ทางไลน์ @ebn6703w, โทรศัพท์สายด่วนสำนักเทศกิจ โทร. 0 2465 6644, ทางไปรษณีย์ : สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 10600, อีเมล์ : citylaw_bma@hotmail.com, ทางเฟสบุ๊ก สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร และทางฝ่ายเทศกิจของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ซึ่งต้องมีหลักฐานอาทิ ภาพถ่าย หรือวิดีโอที่แสดงถึงการกระทำผิดที่ชัดเจนประกอบด้วย เช่น หมายเลขทะเบียนรถคันที่กระทำผิด วัน เวลา และสถานที่กระทำผิด และบุคคลที่กระทำผิด สำหรับรางวัลนำจับที่ผู้แจ้งความจะได้รับจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าปรับนั้น จะได้รับภายหลังจากที่ผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบปรับแล้ว ซึ่งหากผู้ต้องหาชำระค่าปรับในวันเดียวกันผู้แจ้งความ ก็อาจจะได้รับรางวัลนำจับภายในวันเดียวกันด้วย หากผู้ต้องหามีการชำระค่าปรับภายหลัง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งผลการดำเนินการทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ที่แจ้งความได้ทราบ เพื่อมารับเงินรางวัลนำจับต่อไป ซึ่งผู้แจ้งความต้องยื่นคำขอรับเงินกลับภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธ์ ให้ถือเป็นรายได้ของกทม.
 
สำหรับอัตราค่าปรับความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535 ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ 100 – 10,000 บาท โดยอัตราค่าปรับสูงสุดได้แก่ การทำความผิดโดยการบรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งอื่นใด และไม่ป้องกันให้สิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนน หรือการไม่ป้องกันทำให้น้ำมันรั่วไหลลงบนถนน การตั้งวางกองวัตถุใดๆบนถนน การเทหรือทิ้งกรวด หินดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้างลงในทางน้ำหรือกองไว้ หรือทำให้ไหลหรือตกลงในทางระบายน้ำ การเท ปล่อย หรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ำ เป็นต้น
 
ข่าว : ช่อง 3, มติชนออนไลน์, กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง