06 ก.ย. 2556
5,723 ครั้ง

หัวใจห้องที่ห้าคว้าซีไรต์56

คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) มีมติให้รวมบทกวี "หัวใจห้องที่ห้า" ฉบับปรับปรุง ของอังคาร จันทาทิพย์ ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2556 จากหนังสือที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 7 เล่ม คือ

1. ของฝากจากแดนไกล ของโชคชัย บัณฑิต

2. ต่างต้องการความหมายของพื้นที่ ของศิวกานต์ ปทุมสูติ

3. บ้านในหมอก ของสุขุมพจน์ คำสุขุ

4. ผู้ออกแบบเส้นขอบฟ้า ของจเด็จ กำจรเด

5. เมฆาจาริก ของธมกร

6. โลกใบเล็ก ของพลัง เพียงพิรุฬห์

7. หัวใจห้องที่ห้า ของอังคาร จันทาทิพย์

 

สำหรับหัวใจห้องที่ห้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณก่อนประวัติศาสตร์ โดยเชื่อมโยงเรื่องเล่าในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบันซึ่งล้วนระทมทุกข์ ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 

โดยผู้แต่งมองโลกด้วยมุมมองที่ย้อนแย้ง ในภาคแรก "หัวใจห้องที่ห้า" และภาคหลัง "นิทานเดินทาง" ภาพคู่ขนานของการว่ายวนต่อสู้ดิ้นรนของมนุษย์ ท่วงทำนองการประพันธ์ใช้ฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย และมีลีลาเฉพาะตน

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง