OUTSTANDING DIGITAL EXPERIENCE

All Rate Card

บริการของเรา

บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการโฆษณาผ่านสื่อครบวงจร ด้วยรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและตรงจุดได้มากยิ่งขึ้น

โฆษณาหลากหลายรูปแบบ

ด้วยสื่อทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์และงาน Event ต่างๆ ที่สามารถเลือกใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัว

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ลงตัว

ด้วยรายการต่างๆมากมายของทางบริษัท ที่สามารถเข้าถึงผู้ชมหลากหลายกลุ่ม

Solution การขายที่ครบจบในที่เดียว

ครบวงจรด้วยการทำโฆษณาพร้อมด้วยแพลตฟอร์มรองรับการขายสินค้าได้ทันที

สื่อเปลี่ยนแปลงทันโลก

สื่อที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถรองรับการเติบโตและเข้าถึงเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา

TOTAL 25.4 Million Followers and Subscribers

16.9M

followers
Facebook Page CH7 HD

8.3M

followers
Facebook Page CH7 HD News

1.24M

followers
Youtube Channel CH7 HD News

469K

followers
Facebook Page Tero Entertainment

339K

followers
Facebook Page Tero News

707K

followers
Facebook Page Tero Digital

1.58M

followers
Youtube Channel Tero Digital

3.3M

followers
TikTok Tero Digital

All Rate Card

You may be strong but we are stronger

ติดต่อโฆษณาส่วนออนไลน์และTV

คุณเจษฎา สุขสมพงษ์

ติดต่อโฆษณา เทโร เรดิโอ

คุณ อรอนงค์ เหมโส